tel.: 603 413 404
Úvod

Projekční kancelář vznikla v roce 1992 se zaměřením na projektové práce ve výstavbě, jmenovitě v oboru technická zařízení budov. Původní název firmy zněl Tomáš Heckr - H&R projekt, živnostenský list zapsán pod IČO 447 09 901 dne 23.4.1992, v průběhu let a z důvodu změn v legislativě jsme byli nuceni dodatek H&R projekt z názvu firmy vypustit.

Od začátku naší činnosti jsme se zaměřili na výše uvedené technické zařízení staveb - dnes je tento obor nazýván technika prostředí staveb, konkrétně plyn, topení, vodovod, kanalizace, propan, eLTO, v průběhu času se naše projekční činnost rozšířila i o návrhy tepelných čerpadel a solárních systémů.

V oblasti plynu je to celá škála činností, počínaje domovními plynovody v rodinných domech s výkonem plynových spotřebičů do 50 kW, přes plynové kotelny s výkony plynových spotřebičů nad 50 kW, velkokapacitní kuchyně, NTL i STL plynovodní přípojky a plynovody - a to jak při použití paliva zemní plyn, i propan-butan.

V oblasti vytápění řešíme jak rodinné domy, tak průmyslové stavby i polyfunkční domy, bytové objekty atd., vytápění teplovodní radiátorové i podlahové atd.

V oblasti vodovod a kanalizace se specializujeme převážně na rodinné domy, ovšem nevyhýbáme se ani větším objektů, či bytovým domům, samozřejmostí jsou i přípojky vody a kanalizace.

Vytápění elTO je stejně jako vytápění propan-butanem na ústupu zejména díky vysokým cenám ušlechtilých paliv, nicméně jsme schopni vyřešit vytápění domů či větších objektů se zdrojem tepla napojeným z olejového či propanového hospodářství.

Rád přiznávám, že poslední dva obory naší činnosti - tepelná čerpadla a solární systémy jsou zejména mým koníčkem, tato moderní technologie je na vzestupu, škoda jen že není masivněji podporována státem. V tomto důležitém oboru naší činnosti spolupracujeme výhradně s firmou Viessmann.

Projekční kancelář začínala v roce 1992 výhradně jako rodinná firma se 3 pracovníky, v průběhu let a zejména díky boomu stavební činnosti v druhé polovině devadesátých let minulého století, kde jsme měli až 6 pracovníků stabilních a několik spolupracovníků externích se postupem času počet pracovníků stabilizoval na tři osoby. Zde je krátké představení osob, které se podílejí na chodu projekční kanceláře:

  • Tomáš Heckr, majitel firmy a vedoucí projektant, autorizovaný technik pod ČKAIT 0009046
  • Michaela Petrová, sekretariát (momentálně na mateřské dovolené)
  • Veronika Radová, sekretariát

Vytvořila firma Spěvák v r. 2006
úvod    |    služby    |    reference    |    partneři    |    odkazy    |    kontakty